Informationen gäller vid ny licensansökan och vid förnyelse av befintlig.
De flesta av oss har s.k. 5-årslicenser. Det innebär att vart 5:e år måste de förnyas. Vid det tillfället ska även ett Föreningsintyg skickas med. Detta föreningsintyg är något vi från klubben skriver. Där intygar vi att du som innehavare av pistol är en aktiv skytt. Dessutom ska det anges datum då du blev medlem i klubben. Och även datum då senaste guldmärke genomfördes – kort sagt när du senast sköt 46 poäng. Plus lite annat. Hur ett Föreningsintyg ser ut kan man se här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Vanliga-blanketter/Foreningsintyg-om-medlemsskap-i-skytteforening/

Vi måste hålla bättre koll på dessa uppgifter än vad vi hittills gjort. Med hjälp av ett nytt medlemsregister så kommer vi enklare kunna hålla koll på allt inkl. dessa viktiga datum. Vi kommer även få kontaktuppgifter så vi enkelt kan göra utskick via sms eller e-post. Ni måste själva hjälpa till att ge oss uppdaterade kontaktuppgifter och även se till att vi har rätt info vad det gäller datum för medlemskap och datum för senaste guldmärke.

Senaste veckorna har detta med licenser och dess regler kommit på tal vid några tillfällen. T.ex. så har Polisen haft synpunkter på hur vi sköter våra Föreningsintyg. Det har även visat sig att vi från klubben inte haft 100 koll på vad som egentligen gäller (skjuthandboken är på 392 sidor), t.ex. att man ska vara aktiv medlem i 6 månader och inte bara betald medlem. Det har även diskuterats bland medlemmar att vi i klubben sätter upp egna regler och Polisen har sina – vilket inte är sant! Jag skulle här vilja passa på att uppdatera er alla om vad som gäller. Observera att detta inte är för att skrämmas eller hotas. Det är bara helt enkelt så vi alla måste rätta oss efter de regler Polisen och Pistolskytteförbundet har satt upp. Och observera att det inte bara gäller vid nya licenser utan även när de ska förnyas efter 5 år – alltså de gäller HELA TIDEN, VARJE ÅR.

Kortfattat gäller följande:
• Anledning till att man ansöker om vapenlicens är i första hand för att befrämja tävlingsverksamhet.
• Anledning till att man ansöker om vapenlicens är i andra hand för att befrämja träningsverksamhet.
• Intyg ska endast ges till aktiva medlemmar.
• Ny medlem ska vara aktiv medlem i 6 månader för att söka sin första licens som är kaliber .22.
• Ny medlem ska vara aktiv medlem i 12 månader för att söka licens för grovkalibriga vapen.
• Medlem ska inneha pistolskyttekort.
• Medlem ska uppfyllt kraven för guldmärke under något av de senaste två åren – gäller även vid förnyelse av licens.

Alla regler på Pistolskytteförbundets hemsida: http://www.pistolskytteforbundet.se/objfiles/3/Handlingsregler_687380408.pdf

Vad det gäller guldmärke så finns det i detalj att läsa om i skjuthandbokden sidan 349: http://www.pistolskytteforbundet.se/objfiles/3/SHB2014web_1588117376.pdf