Kontakta Sportskyttarna Ljungby

På sommaren från april tom september hittar ni oss på Änganäs skjutbana strax öster om Ljungby utmed Vislandavägen.

Kontaktuppgifter
e-post: raymond@rays.se
plusgiro: 645126-4
organisationsnummer: 802421-1909